فرماندار شهرستان بجستان
حسن حیدری
فرماندار شهرستان بجستان

    .
۱۳۸۸/۰۹/۲۴

امار سال ۸۷-۸۶

ویرایشگر متن

28 ـ 11 ـ تعداد كانال هاي انتقال مايكروويو ، خودكار بين شهري و بين المللي

كانال هاي بين المللي

كانال هاي خودكار

بين شهري

كانال هاي انتقال مايكروويو

سال

ورودي

خروجي

-

-

96

-

1386 اداره مخابرات شهرستان بجستان

-

-

128

-

1387اداره مخابرات شهرستان بجستان

مأخذ ـ اداره مخابرات شهرستان  .

 

29 ـ 11 ـ تلفن هاي ثابت و همراه

تلفن همراه

تلفن ثابت

سال و بخش

تلفن مشغول به كار (مشتركين)

تلفن منصوبه

واحد دولتي

واحد تجاري و صنعتي

واحد مسكوني

جمع

-

250

586

3325

4161

5000

1386

-

267

634

3538

4439

5000

1387

مأخذ ـ اداره مخابرات شهرستان  .                                                                              

 

30 ـ 11 ـ تلفن هاي همگاني مشغول به كار و نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني

نقاط روستايي
داراي ارتباط تلفني

تلفن همگاني مشغول به كار

سال و بخش

راه دور

شهري

-

16

45

1386اداره مخابرات شهرستان بجستان

-

20

49

1387اداره مخابرات شهرستان بجستان

مأخذ ـ اداره مخابرات شهرستان  .

 

 

31 ـ 11 ـ مكالمات ارسالي  بين المللي بر حسب قاره تا پايان سال

سال و قاره

تلفن

 

تعداد مكالمات ارسالي

زمان مكالمه ارسالي (دقيقه)

1386 ............................................................

نداشته ايم

نداشته ايم

1387 ............................................

نداشته ايم

نداشته ايم

آسيا ...............................................................

نداشته ايم

نداشته ايم

آمريكا ............................................................

نداشته ايم

نداشته ايم

اروپا ................................................................

نداشته ايم

نداشته ايم

آفريقا .............................................................

نداشته ايم

نداشته ايم

اقيانوسيه ......................................................

نداشته ايم

نداشته ايم

ماهواره بين المللي .....................................

نداشته ايم

نداشته ايم

       

مأخذ ـ اداره مخابرات شهرستان  .

 

 

 

ـ3 ـ کارکنان دولت بر حسب وضعیت استخدامی

سال و نام دستگاه

جمع

رسمی

غیر رسمی

1386 اداره مخابرات شهرستان بجستان

13

13

نداشته ايم

1387اداره مخابرات شهرستان بجستان

12

12

نداشته ايم

مأخذ ـ فرمانداري شهرستان     .

 

 

 

2 ـ3 ـ کارکنان دولت بر حسب مدرك تحصيلي

سال و

 نام دستگاه

جمع

كمتر از ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

دكترا

1386

13

4

5

2

2

--

-

1387

12

4

4

2

2

-

-

 

 

 

 

 
منبع :
۹۴۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان