فرماندار شهرستان بجستان
حسن حیدری
فرماندار شهرستان بجستان

    .
۱۳۸۸/۰۹/۰۹

قومیت زبان و دین ومذهب

اقوام ايراني پارتي نژاد آريائي

ب)ريشه يابي گويش بجستان:

گويش ها ولهجه هاي محلي با توجه به اختلاف زياد با زبان فارسي رسمي در حقيقت نمادي ازفارسي كهن برجامانده است ومي توان آن را ذخاير گرانقدري ازلغات اصطلاحات وجمله ها دانست كه معرف زبان هاي كهن فارسي است. گويش بجستاني نيز ازگويش هايي است كه ريشه در زبان فارسي كهن ازجمله تركي- مغولي پهلوي فارسي باستان وفارسي دري دارد. زبان فارسي دري كه ريشه ي اصلي گويش بجستان است تنها لهجه اي است كه پيش ازاسلام ومقارن ظهور اسلام به صورت يك زبان رسمي درآمد ودر تمام دوره ي اسلامي مورد استفاده ي سياسي وعلمي وادبي قرار گرفت .

گويش بجستان ريشه در زبان رسمي ومعروف دارد كه زماني زبان درباري بوده است وفارسي دري خود ازنمونه هاي زبان كهن فارسي است.  پس ريشه ي گويش بجستان ، بسيار كهن وقديمي است كه با وجود اين همه قدمت كمتر دستخوش تغييرات اساسي قرار گرفته است وبسياري ازكلمات به همان صورت گذشته ي خود به كار مي رود. مردم بجستان به زبان فارسي دري تكلم مي كنند و در گويش اين مردم كمتر به كلمات بيگانه برخورد مي نماييم وبيشتر ازكلمات اصيل فارسي استفاده مي شود كه اين واژه ها يا به همان صورت گذشته بدون تغيير يا با كمي تغيير به كار مي روند. گويش بجستان را مي توان به سه بخش تقسيم كرد:

 1- لغات واصطلاحاتي كه با زبان فارسي رسمي هيچ تفاوتي ندارند.

2- لغاتي كه با زبان فارسي اختلاف دارد اما اختلاف آن فقط در بعضي صامت ها و مصوت ها است مانند آسمو = آسمان

 3- لغاتي كه در حال حاضر در زبان فارسي به كار نمي رود وبراي فهميدن آن بايد ازاهل گويش كمك گرفت مانند : تيّار=آماده . اختلاف بين گويش هاي مختلف بيشتر ازلحاظ آوايي صامت ها ومصوت ها است هرچندهرمنطقه اصطلاحات خاص خود را دارد كه در منطقه ي ديگر به كار نمي رود. هرچه ارتباط مردم با هم بيشتر باشد ، گويش آن ها بيشتر به هم شبيه است وبرعكس.

 
منبع :
۱۴۴۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان